Quý khách tham khảo báo giá các dịch vụ tại Picture Studios qua bảng giá dưới đây:

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM PHIM