Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Phim kỷ yếu 2018

-Tiền kỳ:

+ Nghiên cứu kịch bản + timeline sự kiện

+Setup thiết bị: âm thanh, thiết bị quay,…

-Quay phim:

+Thời gian: 2 tiếng

+Cảnh quay: đảm bảo giữ được nội dung sự kiện + cảnh quay đặc biệt

-Dựng phim

+Sản phẩm: video kỷ yếu 10 phút

+Có xử lý màu sắc

+Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 2.490.000 VNĐ

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo