Dựng phim cưới 2018

 

WEDDINGFILMEDITING GOLD

-Sản phẩm

video cưới từ hình ảnh có chuyển động

-Thời lượng: 15 phút

-Hiệu ứng:

+ Có sự chuyển động giữa các hình ảnh

+Có chèn nhạc

+Có chèn text

-Thời gian: 5 ngày

Link chất lượng video cam kết

Chi phí: 1.490.000 VNĐ

 

 WEDDINGFILMEDITING DIAMOND

 

-Sản phẩm:

– video cưới có kỹ xảo

-Thời lượng: 15 phút

-Có xử lý màu video

-Kỹ xảo: hiệu ứng chuyển cảnh, chèn text,…

-Thời gian xử lý: 5 ngày

-Link chất lượng video cam kết

-Chi phí: 1.990.000VNĐ

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo