Phim sự kiện cưới 2018

 

-Tiền kỳ:

+ Nghiên cứu kịch bản cưới

+Setup thiết bị: âm thanh,…

-Quay phim:

+Thời gian: 3 tiếng

+Cảnh quay: đảm bảo giữ được nội dung sự kiện + cảnh quay đặc biệt

-Dựng phim

+Sản phẩm: video sự kiện cưới 15 phút

+Có xử lý màu sắc

+Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 2.990.000 VNĐ

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo