Phim sự kiện cá nhân 2018

-Tiền kỳ:
+ Nghiên cứu kịch bản sự kiện
+Setup thiết bị: âm thanh,…
-Quay phim:
+Thời gian: 2 tiếng-Tiền kỳ:
+ Nghiên cứu kịch bản sự kiện
+Setup thiết bị: âm thanh,…
-Quay phim:
+Thời gian: 2 tiếng
+Cảnh quay: đảm bảo giữ được nội dung sự kiện + cảnh quay đặc biệt
-Dựng phim
+Sản phẩm: video sự kiện cưới 10 phút
+Có xử lý màu sắc
+Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Chất lượng video cam kết 

-Chi phí: 1.990.000 VNĐ

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo