“Thời gian tôi có thể nhận được file ảnh khi chụp ảnh sản phẩm là bao lâu?”

Trả lời: Quý khách sẽ nhận được file ảnh đã chỉnh sửa trong vòng 4 ngày kể từ ngày Picture Studios nhận được yêu cầu chỉnh sửa.

“Nếu chụp ảnh sản phẩm tôi có phải mang sản phẩm qua studio không?”

Trả lời: Để việc thực hiện được những bộ sản phẩm chất lượng, quý khách có thể mang sản phẩm qua studio của chúng tôi với đầy đủ thiết bị ánh sáng và phụ kiện chụp.

“Picture Studios có thực hiện chụp tại tỉnh thành khác ngoài Hà Nội không?

Trả lời: Chúng tôi nhận chụp ảnh tại nhà và tại các tỉnh thành khác theo yêu cầu của khách hàng.

“Tôi có được nhận file ảnh gốc không?”

Trả lời: Quý khách sẽ được nhận toàn bộ file ảnh gốc mà Picture Studios đã thực hiện.

“Tôi được yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ file ảnh gốc đó chứ?”

Trả lời: Picture Studios sẽ thực hiện chỉnh sửa ít nhất 25% file ảnh gốc theo yêu cầu khách hàng lựa chọn.

“Tôi muốn gặp người trực tiếp thực hiện dự án cho tôi để trao đổi cụ thể có được không?”

Trả lời: Để triển khai dự án của khách hàng tốt nhất. Picture Studios có từng bộ phận từ TƯ VẤN đến TRIỂN KHAI DỰ ÁN và NGHIỆM THU

Với việc thực hiện dự án cho khách hàng,  Picture Studios có bộ phận Triển khai dự án sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng về các yêu cầu thực hiện một cách chi tiết và có những giải pháp cho khách hàng .

“Tôi muốn phản hồi chất lượng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, thái độ làm việc của nhân viên Picture Studios tại đâu?”

Trả lời: Những phản ánh của quý khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm có thể gửi về:

Email: chatluong@ch.com.vn