Giá chụp ảnh dã ngoại

Bảng giá Chụp ảnh dã ngoại  

  • Gói chụp ảnh dã ngoại cá nhân
 

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

    Gói ảnh Dã ngoại cá nhân Basic ·    Chụp ảnh dã ngoại cá nhân. ·    Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội . ·     Chụp tối đa 200 – 300 file ảnh ·     Hỗ trợ trang điểm 1 mặt với giá 200k/ mặt ·     Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·      Photoshop chi tiết 20 file ảnh ·     Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: 2h     1.490.000 VNĐ
  Gói ảnh Dã ngoại cá nhân Plus ·     Chụp ảnh dã ngoại cá nhân. ·      Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội  ·     Chụp tối đa 200 – 300 file ảnh ·     Hỗ trợ trang điểm 1 mặt với giá 200k/ mặt ·     Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·     Photoshop chi tiết 20 file ảnh ·     Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: tối đa 3h     1.990.000 VNĐ
  Gói ảnh Dã ngoại cá nhân Max ·    Chụp ảnh dã ngoại cá nhân. ·    Chụp ảnh tại 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội  ·    Chụp tối đa 200 – 400 file ảnh ·     Hỗ trợ trang điểm 1 mặt. ·     Hỗ trợ 1 trang phục áo dài ·     Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·      Photoshop chi tiết 25 – 30 file ảnh ·      Tặng 30 ảnh in 13 x 18 ép lamina ·      Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: tối đa 4h     2.490.000 VNĐ
  [caption id="attachment_16297" align="aligncenter" width="650"] Chụp ảnh dã ngoại[/caption]
  • Gói chụp ảnh dã ngoại theo nhóm
 

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

 Báo giá

  Gói ảnh Dã ngoại Nhóm Basic ·      Chụp ảnh dã ngoại nhóm ·      Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội  ·      Chụp tối đa 100 – 150 file ảnh ·      Hỗ trợ trang điểm 1 mặt ( 200k/1 người ·      Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·      Photoshop chi tiết 20 file ảnh ·     Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: 2h     Từ 1,490,000-2,490,000 VND
  Gói ảnh Dã ngoại Nhóm Plus ·    Chụp ảnh dã ngoại nhóm ·    Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội . ·    không giới hạn file gốc ·    Hỗ trợ trang điểm 1 mặt ·    Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·    Photoshop chi tiết 20 file ảnh ·     Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: tối đa 3h   Từ 2,490,000-3,490,000 VND
    Gói ảnh Dã ngoại Nhóm Max ·     Chụp ảnh dã ngoại nhóm ·     Chụp ảnh tại 2 địa điểm trong nội thành Hà Nội . ·     Không giới hạn  ·      Hỗ trợ trang điểm 1 mặt. ·      Hỗ trợ 1 trang phục áo dài ·      Khách hàng nhận toàn bộ file ảnh gốc ·      Photoshop chi tiết 25 – 30 file ảnh ·       Ekip: Photographer + Trang điểm     Thời gian chụp: tối đa 4h     Từ 3,490,000-4,490,000 VND
  [caption id="attachment_16296" align="aligncenter" width="650"] Chụp ảnh dã ngoại[/caption]
  • Gói chụp ảnh dã ngoại gia đình
 

Gói dịch vụ

Mô tả

Thời gian

Báo giá

    Gói ảnh Dã ngoại Gia đình Basic ·     Chụp ảnh dã ngoại gia đình ·     Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >100 file ·     Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái ·     Ekip: photographer ·     Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển. ·      Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại     Thời gian chụp: 2h     950.000 VNĐ
    Gói ảnh Dã ngoại Gia đình Plus ·     Chụp ảnh dã ngoại gia đình ·     Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >150 file ·     Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái. ·    Photoshop từ 10 – 15 file ảnh do khách hàng lựa chọn. ·    Ekip: photographer ·    Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển. ·    Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại.     Thời gian chụp: tối đa 3h     1.300.000 VNĐ
    Gói ảnh Dã ngoại Gia đình Max ·    Chụp ảnh dã ngoại gia đình ·     Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >150 file. ·    Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái. ·     Photoshop từ 15 – 20 file ảnh do khách hàng lựa chọn. ·    Nhận 10 ảnh in size 15cm x 15cm ·     Ekip: photographer ·     Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển. ·    Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại.     Thời gian chụp: tối đa 3h     1.500.000 VNĐ
  [caption id="attachment_16298" align="aligncenter" width="650"] Chụp ảnh dã ngoại[/caption] Album Chụp ảnh dã ngoại tiêu biểu:
Chụp ảnh dã ngoại nhóm
http://url.copy.com.vn/5T8C7
Chụp ảnh dã ngoại Ms. Vân
http://url.copy.com.vn/p3wit
Chụp ảnh dã ngoại mẹ và bé
http://url.copy.com.vn/ngZ1K
Chụp ảnh dã ngoại bãi đá Sông Hồng
http://url.copy.com.vn/qNe5J
Chụp ảnh dã ngoại áo dài
http://url.copy.com.vn/a8nRF
Chụp ảnh dã ngoại Ms. Hiền
http://url.copy.com.vn/3l68s
Chụp ảnh dã ngoại Ms. Xuân
http://url.copy.com.vn/FtNXn
        &nbsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *