Xem toàn bộ link Album tại
https://drive.google.com/drive/folders/1bnfLGAJ2Th_4psEeFoglR1_3ubCGAPw5?usp=sharing

 

Chụp ảnh couple dã ngoại

 

Chụp ảnh nghệ thuật áo dài

 

 

chụp ảnh indoor

 

 

Chụp ảnh gia đình tại vườn đào Tết

 

Hình ảnh cosplay

&nbsp