Sản phẩm

<![CDATA[Xem toàn bộ link Album tại
https://drive.google.com/drive/folders/1bnfLGAJ2Th_4psEeFoglR1_3ubCGAPw5?usp=sharing

  • Chụp ảnh couple dã ngoại cho cặp đôi Mai – Trung (Hà Nội)

 

Chụp ảnh couple dã ngoại

 

  • Chụp ảnh nghệ thuật áo dài – Linh Phương (Hà Nội)
Chụp ảnh nghệ thuật áo dài

 

  • Chụp ảnh Indoor nghệ thuật – Thanh Hà (Hà Nội)

 

chụp ảnh indoor

 

  • Chụp ảnh gia đình tại vườn đào Tết – Mrs.Lam (Hà Nội)

 

Chụp ảnh gia đình tại vườn đào Tết

 

  • Chụp ảnh cosplay cho nữ
Hình ảnh cosplay

&nbsp