Những bức ảnh tuyệt đẹp về Hồ Gươm

  • 2 min read

Hồ Gơm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, là một nhân chứng cho những thăng trầm thay đổi của Thủ Đô nghìn năm tuổi. Hồ Gươm chỉ có 1 nhưng qua lăng kính của mỗi người nó lại hiện lên với một dáng vẻ khác nhau, một câu chuyện khác nhau.

Hãy cũng ngắm nhìn Hồ Gươm với hàng trăm sắc thái trong bài viết Những bức ảnh tuyệt đẹp về Hồ Gươm

Hồ gươm chuyển thu

Hồ Gươm mùa hạ

Hồ gươm mùa đông

Hồ gươm mùa xuân